heden.hyrabostad-goteborg.se: Bostad i Sten Sturegatan

Bostad i Sten Sturegatan

Sten Sturegatan som också är en Allé, löper från Nya Allén till Skånegatan. Som en rak linje sträcker den sig ca 750 meter genom Heden. Tätt intill ligger Göteborgs välkända Evenemangstråk och med en kort promenadväg kommer man ner till Göteborg stadskärna. Under 1800-talet revs många av de villor som en gång låg här och idag finns det bebyggelse främst i form av kontor och diverse verksamheter.

Icon CO2 neutral website English transparent.png